شرایط تزریق دوز چهارم در کشور اعلام شد

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت با اشاره به شرایط واکسیناسیون عروق کرونر در کشور گفت: اکنون تمامی افراد بالای 18 سال که دارای سیستم ایمنی ضعیف هستند، افراد بالای 80 سال و کادر بهداشتی و درمانی بیمارستان ها کارکنان سیستم می توانند 4 ماه پس از دریافت نوبت سوم واکسن تزریق کنند.

محسن زهرعی درباره روند واکسیناسیون کشوری تاج گفت: در گروه سنی 12 سال حدود 91.3 درصد کشور اولین واکسن و 83.1 درصد واکسن دوم را دریافت کرده اند.

گروه سنی 12 تا 18 سال نیز واکسن را به خوبی دریافت کردند، اما گروه سنی 5 تا 12 سال کمترین فعالیت را داشتند و تنها 23.9 درصد از گروه سنی دوز اول و 11 درصد دوز دوم را دریافت کردند.

وی در خصوص آمار کلی واکسیناسیون در تمام سنین در کشور گفت: 76.5 درصد نوبت اول و 68.4 درصد نوبت دوم دریافت کردند.

وی افزود: بررسی های گسترده بین المللی نشان می دهد که به دنبال سویه دلتا و ورود سویه آمیکرون، دو دوز واکسن به تنهایی برای جلوگیری از بستری شدن آمیکرون در بیمارستان ها برای کشورها کافی نیست و نیاز به تزریق دوز سوم است.

نشان داده شده است که اگر دو دوز واکسن در موج دلتا تحویل داده شود، این می تواند تا 85٪ از بستری شدن در بیمارستان جلوگیری کند، اما در سویه amicron اثربخشی دو دوز واکسن می تواند تا 50٪ کاهش یابد. اما اگر افراد برای بار سوم تزریق کنند، اثربخشی دوباره به 86 درصد افزایش می یابد.

زهرایی ادامه داد: با توجه به اینکه همچنان رایج ترین سویه در کشور ما آمیکرون است، توصیه اصلی ما تزریق نوبت سوم واکسن به افراد واجد شرایط و واجد شرایط است.

  قیمت خودروهای آفرود در بازار

وی در خصوص تصمیمات اخیر برای تزریق نوبت سوم واکسن در گروه سنی 12 تا 18 سال، تصریح کرد: در این گروه سنی برای افرادی که به دلایلی سیستم ایمنی ضعیفی دارند، تزریق نوبت سوم واکسن توصیه می شود. این افراد می توانند از پزشک خود نامه ای در مورد ضعف سیستم ایمنی دریافت کنند و واکسینه شوند. حتی اگر قبلاً در مرکز بهداشت مربوطه پرونده داشته باشند، مشخص هستند و در صورت داشتن شرایط می توانند نوبت سوم را دریافت کنند.

وی افزود: در مورد نوبت چهارم نیز همینطور است و اکنون تمامی افراد بالای 18 سال که دارای سیستم ایمنی ضعیف هستند، افراد بالای 80 سال و کادر درمانی با اولویت کادر بیمارستانی می توانند چهار ماه پس از دریافت نوبت چهارم را مصرف کنند. سوم، سوم، واکسن را تزریق کنید.

رئیس اداره بیماری های پیشگیری از واکسن وزارت بهداشت تاکید کرد: هنوز شواهد کافی مبنی بر تزریق دوز چهارم در بین مردم وجود ندارد، اما در حال رصد وضعیت هستیم و در صورت تصمیم جدید به آن اطلاع خواهیم داد. ساخته شده است. .» تحویل خواهیم داد.

وی در پایان گفت: در شرایط فعلی ذخایر واکسن ما کافی است و البته ماه هاست که واردات واکسن انجام نمی شود.

آخرین محموله واکسن وارداتی مربوط به آبان ماه 1400 بوده و به غیر از موارد محدودی که واکسن آسترازنکا به صورت اهدایی وارد شده است که آن هم محدود به کسانی است که قصد سفر به خارج از کشور را دارند، چیز دیگری وارد نکردیم.

دیدگاهتان را بنویسید