سود 5 میلیونی به چه کسی تعلق می گیرد؟

افرادی که در اسفند ماه گذشته سود سهام 2018 و 2019 خود را دریافت نکردند باید منتظر دریافت سود سهام سرمایه خود در این هفته باشند. حدود دو میلیون نفر از سپرده سود سرمایه خارج شده و اکنون منتظر دریافت سود سهام خود هستند.

مهمترین دلیل عدم پرداخت سود سهام عدالت این گروه، مشکل بودن اطلاعات حساب آنها است. به همین دلیل مهمترین شرط برای دریافت سود سهام این است که افراد اطلاعات حساب خود را اصلاح کنند و شماره تامین اجتماعی خود را صحیح باشند.

این گروه فقط تا 10 مرداد فرصت داشتند با مراجعه به سامانه سجام اطلاعات شبانه خود را اصلاح کنند. در غیر این صورت سود بازماندگان پرداخت نمی شود.

بازماندگان در انتظار واریز سود سال 98 و 1398 هستند. میزان سود سهام عدالت در سال 1397 برای افرادی که 532 هزار تومان سهام دارند 190 هزار تومان و سود سال 1398 برای همین گروه حدود 580 هزار تومان است. . این مبلغ برای دارندگان یک میلیون سود سهام دو برابر می شود. یعنی سود سال 2018 حدود 400 هزار تومان و سود سال 2019 حدود یک میلیون تومان است.

اگر یک خانواده چهار نفره یک میلیون سهم داشته باشد و هم سود سال 1397 و هم سود سال 1398 را به طور همزمان دریافت کند، کل سود سپرده شده خانوار 5 میلیون و 600 هزار تومان خواهد بود. این بدان معناست که این خانوار باید یکشنبه آینده منتظر چنین سپرده ای باشد. البته به شرطی که بخشی از سهام خود را واگذار نکرده باشند.

میزان این سود برای یک خانواده چهارنفره دارای سهام 532 هزار تومان دو میلیون و 800 هزار تومان است. اما دریافت این مزایا به داشتن شماره شبای معتبر بستگی دارد.

  میزان کمک های نهضت ملی مسکن اعلام شد

منبع: تجارت نیوز

دیدگاهتان را بنویسید