سود سهام به سهامداران واقعی ZK Day پرداخت شده است

بر اساس تصمیم مجمع عمومی، سود سهام عدالت سال مالی منتهی به 1392/12/30 به سهامداران حقیقی ZK Day واریز شد.

سود سهام به سهامداران واقعی ZK Day پرداخت شده است

بر اساس گزارش ها زمان اخبار به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه روز؛ بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی عادی مورخ 14.04.19 در مورد تقسیم سود حاصل از نتایج مالی تا تاریخ 30.12.1399 به مبلغ 4140 ریال به ازای هر سهم و بر اساس برنامه زمانبندی واریز سود (منتشر شده در کدال) سامانه بورس) سود سهامداران حقیقی که قبلا در سامانه سجام ثبت نام کرده اند به حساب آنها واریز می شود.
سهامداران محترمی که قبلاً اطلاعات خود را در سامانه سجام تکمیل نکرده اند و موفق به دریافت سود نشده اند می توانند قبل از تاریخ 1400/09/04 اطلاعات خود را ثبت کنند در غیر این صورت سود خود را دریافت می کنند و می توانند نسبت به دریافت سود 11 اقدام کنند. / 1/1400 با مراجعه به شعب بانک دی در سراسر کشور با ارائه اصل نقشه ملی و اعلام کد سهامداری.

  افتتاحیه پوستر فیلم «علف» با بازی پیمان جمشیدی

دیدگاهتان را بنویسید