سه مدیر نجومی برکنار شدند

معاون وزیر اقتصاد در امور رفاه اجتماعی از برکناری سه تن از مدیران نجومی در بخش های اقتصادی این وزارتخانه خبر داد.

احمد هانی نوذری معاون وزیر اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توییتی نوشت:

اکثر کوپن های نجومی در شرکت های وزارت کار از کارت هدیه و سکه است که با اعلام وزیر در هفته گذشته هرگونه خرید و دادن سکه، کارت هدیه و بودجه محرمانه ممنوع است. در این رابطه تاکنون سه نفر اخراج شده اند.

سه مدیر نجومی برکنار شدند

  طرز آشپزی اشکنه خراسانی; خوش طعم و سنتی

دیدگاهتان را بنویسید