سفیر ایران در یمن درگذشت

سعید حاطب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه از شهادت سفیر جمهوری اسلامی ایران در دولت یمن برای نجات یمن از بیماری عروق کرونر خبر داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: شهید ایرلو که از جانبازان شیمیایی نیز بود، در مأموریت خود به تاج گلوله مبتلا شد و به دلیل همکاری دیرهنگام برخی کشورها، متاسفانه با وضعیت نامناسبی به کشور بازگشت. شرایط «درمان برای بهبود حالش، صبح امروز به شهادت رسید.

ایرلو متولد شهرری و دیپلمات با تجربه در وزارت امور خارجه و کارشناس ارشد در شبه جزیره عربستان است.

رئیس دفتر یمن در وزارت امور خارجه ایران پس از شروع جنگ یمن در سال 2015، هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه ایران به یمن پس از شروع جنگ، اعزام هواپیماهای بشردوستانه و کشتی های نجات و سپس ارائه کمک با هماهنگی با سازمان ملل و … این یکی دیگر از فعالیت های ایرلو است.

وی پیش از این سمت از سال 1394 تا 1399 معاون دستیار ویژه وزیر امور خارجه یمن بود.

حسن ایرلو، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در یمن، در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۵ رونوشت استوارنامه خود را به هشام شرف، وزیر امور خارجه دولت نجات ملی تقدیم کرد و سپس استوارنامه خود را به مهدی مشاط تقدیم کرد. رئیس شورای عالی سیاسی یمن.

  فواید نوشیدن آب گرم را از دست ندهید!

دیدگاهتان را بنویسید