سرمایه گذاری سایپا در طراحی و تولید موتور / تحول و توسعه در سایپا مایه مباهات و امید است

تفاهم نامه هایی که به امضای سید جواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، هادی احلاقی، مدیرعامل بانک تجارت، علی عسگر حسن زاده، مدیرعامل سازه گستر و عباس شهریاری، مدیرعامل مگاموتور رسیده است، زمینه همکاری است. از تعاملات گروه خودروسازی سایپا و بانک تجارت

پست سرمایه گذاری سایپا برای طراحی و تولید موتورهای خانواده / تحول و توسعه در سایپا برای اولین بار در اخبار مایه مباهات و امید است. به نظر می رسد.

  قیمت جهانی طلا امروز 14/01/01

دیدگاهتان را بنویسید