سرمایه بیمه پارسیان به 13 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد

سرمایه بیمه پارسیان از 1100 میلیارد ریال در سال 83 به 12000 میلیارد ریال در 1400 افزایش یافت.

افزایش سرمایه از مبلغ 4 هزار میلیارد ریال به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از محل مطالبات جاری اخذ و سهم نقدی سهامداران با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده به هیئت مدیره شرکت تفویض شد. جلسه مورخ 16 مرداد 1385 سرمایه بیمه پارسیان در تاریخ 1395/05/07 در سایت کدال منتشر و افزایش سرمایه مذکور در تاریخ 1395/04/02 در اداره ثبت شرکت به ثبت رسید.

سرمایه بیمه پارسیان به 13 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد

برنامه شرکت بیمه پارسیان برای افزایش سرمایه از 5000 میلیارد ریال به 5000 میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی مازاد، مطالبات جاری و جریان نقدی سهامداران به شرح زیر است:

مرحله اول، مبلغ 4000 میلیارد ریال (معادل 140%) اندوخته مازاد تجدید ارزیابی دارایی است که در تاریخ 1400/12/23 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

مرحله دوم، مبلغ 4000 میلیارد ریال (معادل 3%) از محل مطالبات و جریان نقدی به هیئت مدیره می باشد.

  دلیل نهایی فراگیر شدن اینترنت در تهران و کرج چه بود؟

دیدگاهتان را بنویسید