سخنگوی ارتش درباره انفجار نطنز در آسمان اظهار نظر کرد

ساعتی پیش یکی از سامانه های موشکی این منطقه برای ارزیابی آمادگی میدانی آزمایش شد. توضیحات امیر تقیحانی سخنگوی ارتش درباره صدای انفجار در آسمان نطنز را مشاهده می کنید.

  کیفیت هوای تهران قابل قبول است

دیدگاهتان را بنویسید