سارقان خودرو را شناسایی کنید

با دستور مقام قضایی این عکس بدون پوشش سارق خودرو برای شناسایی منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، به دستور افسر دادگستری استان کوم عکسی بدون پوشش از سارق خودرو برای شناسایی منتشر شد.

از شهروندان درخواست می شود در صورت داشتن اطلاعات از این فرد مراتب را از طریق سامانه 110 یا 02521822817 به پلیس اطلاع دهند.

  کاربرد رتبه بندی؛ حقوق معلم کمتر از 8 میلیون تن نخواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید