سارقان به مجری تلویزیون ورزشی حمله کردند

دزدان وسایل مجری برنامه فوتبال را به سرقت بردند.

سارقان وسایل مجری برنامه سرگرمی فوتبال رسول مجیدی را به سرقت بردند. در باغ کتاب اتفاق افتاد. سارقان با حمله به خودروی مجری، کیف و وسایل شخصی وی را سرقت کردند.

خودش در این باره می گوید: خدا به من رحم کرد که فقط وسایل شخصی ام را دزدیدند و زجری نکشیدم.

  زندگینامه و تاریخ ایران درودی; بانوی نور و کریستال

دیدگاهتان را بنویسید