زینده رود و ورشو

418519 330 خبر مرکزی

محمد فهلی| چند دقیقه اگر وقت بگذارید و این مقاله را بخوانید، به اعداد و ارقام توضیح خواهم داد که اولین بذرها در سرزمین زاینده رود چندین دهه پیش کاشته شد و از این تحلیل می توان به نتایج مهمی دست یافت. برای کسانی که حوصله خواندن اعداد و ارقام را ندارند، خلاصه ای نوشته ام.

یکی میانگین ورودی آب به زاینده رود در 12 سال گذشته 25 درصد و حداقل 380 میلیون مترمکعب کاهش یافته است. زاینده رود در 10 سال گذشته به طور متوسط ​​حدود 1100 میلیون مترمکعب آب داشته که در یک سال به 547 میلی متر رسیده است.

(یعنی میانگین آب زاینده رود به ترتیب به 1410، 1330 و 1285 میلیون متر مکعب در فواصل 50 سال، 20 سال و 10 سال رسیده است. میانگین آن 50 سال است).

میزان بارندگی در سرشاخه های زاینده رود به دلیل افزایش میانگین دمای هوا طی 30 سال گذشته کاهش یافته است. (یعنی میانگین دمای هوا در منطقه کوهرنگ (منبع اصلی آب زاینده رود) از سال 1365 تا 1397 افزایش یافت و به 9.3 تا 11.7 درجه رسید. این یعنی هوای گرمتر، بارندگی کمتر، تبخیر بیشتر و بارش برف کمتر).

سه. میانگین بارندگی در سرشاخه های زاینده رود حداقل 22 درصد کاهش داشته است. (یعنی: از 1460 میلی متر (قبل از 1986) به 1230 میلی متر (بعد از سال 2007) میزان بارندگی سالانه از 1500 میلی متر در آبی 1346 به 1178 میلی متر در سال 1398 کاهش یافته است.

نتیجه یک، دو و سه «کاهش منابع» طی پنجاه سال گذشته بوده است.

  وحشت یکی از اعضای کنست رژیم صهیونیستی

چهار سطح زیر کشت استان اصفهان در سال 1347 60000 هکتار بوده که اکنون به 180000 هکتار رسیده است.

پنج سطح زیر کشت در استان چهارمحال و بختیاری نیز از 6 هزار هکتار به 48 هزار هکتار رسیده است.

شش مجموع اراضی زراعی حوضه آبریز زاینده رود (شامل اصفهان، چهارمحال و بختیاری) از 66 هزار هکتار به 208 هزار هکتار افزایش یافته و 3.15 برابر شده است.

هفت در حال حاضر برنامه افزایش 14 هزار هکتار زمین زراعی وجود دارد.

هشت میزان آب شرب و فاضلاب از 60 میلی متر در 400 به 400 میلی متر افزایش یافته است. (با احتساب حدود 70 میلیون متر مکعب آب انتقالی به یزد)

خیر صنایع حدود 70 میلیون مترمکعب آب از رودخانه برداشت و بقیه را برای تصفیه فاضلاب مصرف می کنند.

دی مصرف تخمین زده شده برای زاینده رود حدود 1550 اونس مکعب است در حالی که این رودخانه به طور متوسط ​​تنها 1100 اونس آب دارد. 176 میلی متر آب بیشتر برای سالم ماندن رودخانه مورد نیاز است.

اولین نتیجه

این رودخانه که در 10 سال گذشته تنها 1100 میلی متر مکعب آب داشته، 1550 متر مکعب معین آب دارد. همچنین برای حفاظت از محیط زیست به 176 اونس آب نیاز دارد. رودخانه ای که روی آن 1726 میلی متر جریان آب تعریف شده و تنها 1100 میلی متر آب داشته باشد «ورشکستگی آب» نامیده می شود.

اینکه چه کسی، کجا و با مجوز یا بدون مجوز از آب استفاده می کند بحث جداگانه ای است. در نهایت، هزینه ها از منابع افزایش یافت و رودخانه ورشکست شد. مدیریت آب و همه ذینفعان در طول سال‌هایی که منابع کاهش می‌یابد خوابیده یا از مزایای اقتصادی و سیاسی برخوردار هستند.

  ترسناک ترین قاتل های زنجیره ای زن جهان

نتیجه مهم تر

فاجعه بزرگتر این است که در اکثر حوزه های آبخیز کشور همین اتفاق افتاده یا می افتد. زاینده رود آینه آینده بسیاری از حوزه های آبخیز است.

منبع: وبلاگ نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید