رشد تورم ماهانه در بخش اجاره مسکن

مرکز آمار اخیرا گزارشی از شاخص بهای مصرف کننده در تیر ماه 1401 منتشر کرده است که بر اساس این گزارش، روند تورم نقطه ای در بازار اجاره مسکن در سطح کشور و در مناطق شهری و روستایی در ماه گذشته و ماهانه کاهشی بوده است. و تورم سالانه افزایش یافت.

در خرداد ماه اما تورم ماهانه خانوارها در کشور و شهرستان ها کاهش و تورم امتیازی و سالانه افزایش یافت. هر سه نرخ تورم خانوارهای روستایی رو به افزایش گزارش شده است.

آمار اجاره بها چه می گوید؟

گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که نرخ تورم ماهانه بخش اجاره مسکونی (درصد تغییر شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به ماه قبل) در تیرماه 1401 افزایش یافته است. این رقم در آخرین گزارش مرکز آمار 3.8 درصد و در خردادماه 2.3 درصد بوده است. مقایسه دو عدد نشان دهنده افزایش 65.22 درصدی تورم ماهانه است. در حالی که این شاخص در خردادماه نسبت به اردیبهشت هشت درصد کاهش داشته است.

این در حالی است که تورم نقطه ای (درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل) در چهارمین ماه سال جاری 31.4 درصد بوده است. این رقم در ماه ژوئن 31.7 درصد گزارش شده است. گیج دو عددی افت 0.95 درصدی در تورم نقطه ای بخش مسکن استیجاری را نشان می دهد. این شاخص در خردادماه نسبت به فروردین ماه 4.28 درصد افزایش داشته است.

علاوه بر این، تورم سالانه نیز شاخص مهمی در تحلیل توسعه بازار مسکن است. این رقم درصد تغییر مقادیر میانگین شاخص قیمت در سال منتهی به ماه جاری را نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل نشان می دهد. نرخ تورم سالانه این بخش در تیر 1401 به 27.9 رسید.

  تولد ساده و شیک پژمان بازغی + عکس

مرکز آمار این رقم را در خرداد ماه سال جاری 27.3 درصد اعلام کرد. این به معنای افزایش 20.2 درصدی تورم سالانه بخش مسکن استیجاری است. این شاخص در ژوئن نسبت به اردیبهشت 1.49 درصد افزایش داشته است.

منبع: اخبار تجارت

دیدگاهتان را بنویسید