ربات های انسان نما با ویژگی های شگفت انگیز

با پیشرفت روباتیک در سال های اخیر، ساخت ربات های انسان نما که در فیلم های علمی تخیلی دیده می شود ممکن است در آینده ای نه چندان دور محقق شود.

در این ویدیو چند ربات انسان نمای تولید شده در چند سال اخیر را معرفی می کنیم که برخی از آنها دارای ویژگی های شگفت انگیزی هستند:

  سازمان ملل نسبت به فاجعه جهانی غذا هشدار داد

دیدگاهتان را بنویسید