رابطه بین پیری و رشد جمعیت

محمود صادقی افزود: به عنوان کارشناسان جمعیتی فرصت های زیادی برای افزایش جمعیت ما نداریم به همین دلیل باید با رویکرد اجتماعی مردم را تشویق کنیم که هر چه زودتر جمعیت خود را افزایش دهند.

اشاره کرد بحران پیری وی گفت: اگر امروز برای سالمندان برنامه ریزی نکنیم، قطعا در آینده با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد که شاید در آن زمان نتوانیم کارهای زیادی انجام دهیم.

صادقی ادامه داد: اگر برای سالمندان در جامعه برنامه ریزی کنیم، وجود آنها نه تنها بحرانی نیست، بلکه ممکن است فرصتی برای تغییر رویکرد جامعه به رشد باشد. جمعیت بودن.

وی توضیح داد: برنامه ریزی برای داشتن بالغ زندگی سالم و بدون دغدغه این ذهنیت را در سایر افراد جامعه ایجاد می کند که سالمندی زندگی در سکوت نخواهد بود.

صادقی افزود: سالمندانی که از نظر جسمی و روحی سالم هستند قطعا در این مدت برنامه زندگی خواهند داشت و آنها را روی تخت بیمارستان و خانه نخواهیم دید. بنابراین از امروز باید برنامه و برنامه جامعی برای زندگی در دوران سالمندی ترسیم کنیم.

این پژوهشگر اجتماعی در خصوص رابطه سالمندی و جوانی گفت: وقتی نسل جوان ما با دوران سالمندی آشنا می شود قطعا از نگرانی آنها برای تشکیل زندگی مشترک کاسته می شود.

وی ادامه داد: میزان زاد و ولد و رشد جمعیت ارتباط مستقیمی با سالمندی سالم دارد و می تواند نسل جوان ما را به زندگی مشترک و بچه دار شدن تشویق کند.

صادقی افزود: همانطور که کارشناسان جمعیتی می گویند فرصت زیادی برای افزایش جمعیت نداریم. به همین دلیل است که ما باید به آینده کشوری نگاه کنیم که در آن افراد مسن سالم یا سالمندانی داشته باشیم که با انواع بیماری ها و مشکلات سلامت روان دست و پنجه نرم می کنند.

  داروهای مفید برای بیماری عروق کرونر قلب چیست؟!

این پژوهشگر اجتماعی تاکید کرد: رویکرد اجتماعی در کنار درک مشکلات روانی در جامعه می تواند به تغییر نگرش جوانان ما نسبت به افزایش جمعیت کمک کند.

وی به مسائل اقتصادی در راستای کاهش نگرانی جوانان برای زندگی مشترک اشاره کرد و گفت: در درجه اول وظیفه دولت و دولت است که ابتدا زمینه زندگی مشترک جوانان را فراهم کنند. «البته کاهش دغدغه های اقتصادی نسل جوان شرایطی را برای رشد جمعیت ایجاد می کند.

رابطه بین پیری و رشد جمعیت

صادقی افزود: آینده نگری و داشتن کشوری جوان نیازمند فراهم آوردن زمینه ازدواج و زندگی مشترک است. این امر جز با تسهیل شرایط اقتصادی و آرامش خاطر نسل جوان امکان پذیر نیست.

این پژوهشگر اجتماعی ادامه داد: ابزارهای تحریک و تبلیغ برای افزایش جمعیت و باروری می تواند ما را به کشوری جوان در سال های آینده امیدوار کند.

دیدگاهتان را بنویسید