دولت بنت رو به پایان است

این را رسانه های صهیونیستی دوشنبه شب اعلام کردند نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل بر این باور است که دولت او در یک هفته کار خود را به پایان خواهد رساند.

رسانه های صهیونیستی به نقل از بنت اعلام کردند که قصد دارد اسکن کند انتخابات برای انتخابات بعدی شروع شد.

دولت بنت رو به پایان است

  رمز موفقیت شاخه های برتر توجه به مدیریت دانش، کار تیمی و مشتری مداری است. شعب برتر به مدیریت دانش، کار تیمی و مشتری مداری توجه دارند

دیدگاهتان را بنویسید