دوستت دارم

شما از حقیقت نمی ترسید، بلکه از قدرت خداوند نیز می ترسید. همینین تهذنی شهریهای بابا اوه نایارنجی اعزاز، باه، شهری رسید.

به محض اینکه آماده شدی، شرفیاب می شوی، و شرفیاب می شوی.

همچنین تعداد شهرهای زرد به ۲۵۹ و شهرهای آبی رنگ نیز به ۱۸۹ شهر افزایش یافت.

بر اساس همین گزارش، ر رنگ کرمز و نارنجی از نقشه سفری کشور پاک شد.

ایالات متحده آمریکا

  افتتاحیه لوگوی فیلم «مرد بازنده» با حضور جواد عزتی

دیدگاهتان را بنویسید