دنا 15 میلیون تن افزایش یافت

نوسانات قیمت خودرو همچنان ادامه دارد و در 24 ساعت گذشته خودروهای دنا گران شده و خودروهای ساینا ارزان شده اند.

روند قیمت در بازار خودرو همچنان رو به افزایش است و در حالی که دیروز گروه تیبا و ساینا با افزایش قیمت مواجه شدند، امروز گروه دنا با افزایش قیمت مواجه شدند. در بین خودروهای این گروه، دنا مدل 1400 معمولی از 351 میلیون تومان دیروز به 358 میلیون تومان رسید و دنا توربو پلاس 1400 نیز در 24 ساعت گذشته 15 میلیون تومان افزایش قیمت داشت و امروز 465 میلیون تومان قیمت دارد.

این در حالی است که خودروهای ساینا با وجود افزایش قیمت 6 تا 7 میلیون تومانی، دیروز 2 تا 3 میلیون تومان کاهش یافتند، سرعت ساینا 1399 دیروز از 183 میلیون تومان به 182 میلیون تومان رسید و خودروی 1400 با افت 2 میلیون تنی در بازار خودرو. 24 ساعت گذشته و در حال حاضر 191 میلیون تن قیمت دارد.

قیمت خودرو

  لغو 40 عرضه اولیه در بورس چین

دیدگاهتان را بنویسید