دزد بدبخت در طاقچه گیر کرده است

439964 386 خبر مرکزی

دزد در نتیجه به پنجره برخورد کرد. صاحبخانه کولر را زیر دزد گذاشت تا در 45 دقیقه کمرش نشکند و به آتش نشانی گفت که او را نجات دهند:

  "جزیره"؛ پروژه شکست خورده سیروس مقدم؟!

دیدگاهتان را بنویسید