دریافت یک میلیون اظهارنامه مالیاتی از اصناف

هر سال در ماه ژوئن و جولای فصل پرداخت کنید مالیات معرفی مشاغل و اصناف و همچنین شرکت ها در این راستا امروز با حضور 50 نماینده از اتاق بازرگانی ایران و اتاق های اصناف در استان ها با رئیس کل سازمان مالیاتی وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ملی و اعضای فراکسیون مالیاتی مجلس شورای ملی در محل وزارت اقتصاد برگزار شد.

در همین رابطه داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در ارتباط زنده با خبر 21 در خصوص شکایات برخی اتحادیه ها گفت: شکایات اصناف و امور مالیاتی آنها به این کمیته محول شد.

وی افزود: مشاغل در استان ها برای ادارات کل مالیاتی و در شهرستان ها برای شعب آنهاست و همکاران ما پاسخگوی فعالان صنفی خواهند بود.

دریافت یک میلیون اظهارنامه مالیاتی از اصناف

رئیس سازمان مالیاتی کشور گفت: بر اساس تسهیلات ارائه شده و مصوب ستاد اقتصادی دولت، این تسهیلات شامل کلیه اصنافی می شود که میزان فروش آنها در سال 1400 کمتر از 4.8 میلیارد تن بوده است که در این طبقه بندی 2 میلیون و 4 میلیون واحد صنفی را پیش بینی می کنیم. که از این تعداد 1.1 میلیون اتحادیه در مدل مالیات مسطح با مالیات صفر یا معاف از مالیات هستند. حدود 800 هزار واحد صنفی کمتر از 5 میلیون تن در سال و 400 هزار واحد صنفی بین 5 تا 20 میلیون تن در سال مالیات پرداخت خواهند کرد.

وی افزود: این تعامل با اصناف به منظور ساده سازی کار و اخذ مالیات آسان صورت می گیرد و بدون اتکای صاحبان اصناف به سازمان امور مالیاتی، بر اساس اطلاعاتی که از میزان فروش و زیان مالیاتی آنها داریم، آپارتمانی عادلانه در اختیار آنها قرار می دهیم. فعالان یا آن را می پذیرند و مالیات می پردازند یا باید اظهارنامه مالیاتی برای رسیدگی به اظهارات خود ارائه کنند.

  ویدئو/ برای نجات خود و دیگران واکسینه شوید!

وی گفت: امسال تاکنون یک میلیون اظهارنامه مالیاتی از اصناف در قالب تبصره ماده 100 قانون یعنی. مالیات مقطوع که 500000 با مالیات صفر اعلام می شود یعنی. انتشار و 200 هزار کمتر از 5 میلیون تومان بود.

دیدگاهتان را بنویسید