درآمدهای دولت از قطعی سیستم سوخت چقدر بوده است؟

پس از آرام شدن اوضاع در جایگاه ها، یک هفته بعد سهمیه بنزین به صورت گسترده توزیع شد. اما آیا دولت از وقفه این هفته منتفع شد؟

برخی کارشناسان تصور می کردند که اختصاص سهمیه جبرانی حتی اگر دولت کسری بودجه داشته باشد، می تواند دولت را مجبور به چاپ پول کند. فریدون اسدی، کارشناس اقتصاد انرژی با این نظر مخالف است. وی گفت: فروش بنزین در این مدت متوقف نشده است. 3000 تن بنزین به مدت یک هفته در جایگاه ها موجود بود.

وی ادامه می دهد: میانگین مصرف بنزین در کشور حدود 75 تا 80 میلیون لیتر در روز است. با این حساب، اگر مصرف روزانه بنزین را 80 میلیون لیتر در روز در نظر بگیریم، با 3 هزار تن بنزین، درآمد دولت از فروش بنزین آزاد یک هزار و 680 میلیارد تن است.

منبع: تجارت نیوز

  وضعیت نابسامان اشتغال در ایران

دیدگاهتان را بنویسید