داستان خر دموکرات و فیل جمهوری خواه

مرتضی میرحسینی| تاریخچه الاغ که به نمادی از دموکرات های آمریکایی تبدیل شد، به اواخر دهه 1820 و از مبارزات انتخاباتی اندرو جکسون باز می گردد.

در آن زمان که رقبای او به مقام ریاست جمهوری رسیدند، او را به جکاسی می گفتند که در فارسی به معنای زبان بی سر و نامفهوم است. در واقع، بسیاری از آمریکایی ها اندرو جکسون را قهرمان جنگ 1812 می دانستند و او را دوست داشتند، بنابراین توهین به رقبای جکسون گسترش نیافت و این عنوان به او چسبید.

اما خود او که پوست کلفت تری از این حرفه ها داشت، در تبلیغات انتخاباتی اش از الاغ استفاده کرد و حتی در برخی از پوسترهای خود نیز از آن استفاده کرد. او همچنین در انتخابات پیروز شد و رئیس جمهور ایالات متحده شد که در آن زمان تنها 24 ایالت از 50 ایالت فعلی را شامل می شد.

اندرو جکسون اولین رئیس جمهور دموکرات در ایالات متحده بود و بنابراین تاریخچه این حزب کم و بیش مانند الاغی است که اکنون شناخته شده است. البته ناگفته نماند که این نماد تا سال 1870 فراگیر نبود و چندان مورد استفاده قرار نمی گرفت.

تا اینکه توماس نست، کاریکاتوریست، پیوند بین دموکرات ها و نماد الاغ را تقویت کرد. اما او و بعداً کسانی که پس از او چنین کاریکاتورهایی کشیدند از کلمه دیگری (خر) برای خر استفاده کردند.

جمهوری فیل

اما فیل جمهوری خواه در اوایل دهه 1860 به دنیا آمد. حزب جمهوری خواه رسما در سال 1854 تشکیل شد و شش سال بعد با سرنگونی آبراهام لینکلن قدرت را به دست گرفت. دوره لینکلن زمان جنگ داخلی در ایالات متحده بین ایالت های جنوبی و شمالی بود و رئیس جمهور جمهوری خواه رهبر و فرمانده کل شمال بود. در آن زمان از نماد فیل برای بیان استقامت و آموزش سربازان شمالی استفاده می شد و لینکلن نوعی راهنمای فیل یا فیل بزرگ بود.

  اعدام برای شیطان!

اما در آن زمان این نماد چندان متداول نبود و حتی پس از پایان جنگ داخلی و ترور لینکلن، مدتی در حاشیه قرار گرفت و اصلا صحبتی از آن نشد. تنها زمانی که توماس نست آلمانی الاصل – که نامش در بالا ذکر شد – و آمریکایی ها او را پدر کاریکاتورهای سیاسی مدرن می نامند- بود که با یکی از محبوب ترین کاریکاتورهایش نماد فیل را وارد جنجال های سیاسی آن زمان کرد.

این کاریکاتور در چنین روزی در سال 1874 در هفته نامه هارپر منتشر شد. او گروهی از حیوانات را به تصویر کشید و روی فیل نوشت: رای قطعی به جمهوری خواهان. دموکرات ها در آن زمان نگران سه دوره ریاست جمهوری جولیوس گرانت جمهوری خواه (قهرمان جنگ داخلی و ژنرال نزدیک به لینکلن) بودند و در نشریات و محافل خود مدام از “هولناک دوره سوم” صحبت می کردند و از هر حقی استفاده می کردند. برای بی اعتبار کردن آنها، گرانت اجازه ابطال یافت (آخرین سال ریاست جمهوری گرانت و رویدادهای انتخابات بعدی ایالات متحده یکی از پر فراز و نشیب ترین دوره های تاریخ آمریکا است).

توماس نست با این نگرانی شوخی کرده بود. او بعداً چندین کاریکاتور دیگر درباره فیل جمهوری خواه ساخت و منتشر کرد و کاریکاتوریست های دیگر از همین حیوان برای توصیف حرفه های مرتبط با حزب جمهوری خواه استفاده کردند. بدین ترتیب، فیل به نماد معروف جمهوری خواهان تبدیل شد.

دیدگاهتان را بنویسید