داستان ادل فردوسی پور و میساگی پیچیده شده است

چندی پیش پس از اعتراف رئیس جدید صدا و سیما مبنی بر اینکه عادل فردوسی پور مشکلی برای بازگشت به تلویزیون ندارد، رسانه ها خبر دادند که مجری برنامه نود به زودی به شبکه سه بازمی گردد و برنامه او روی آنتن می رود.

اگر قرار باشد موازی کاری باشد و روزی زمینه برای بازگشت عادل فردوسی پور به شبکه سه فراهم شود، باید برنامه جدیدی را تدوین و طراحی کند.

پس از تصمیم سازمان صدا و سیما برای عدم پخش برنامه نود، برنامه برتر فوتبال جایگزین برنامه نود شد و یکی دو فصل به جای برنامه نود با اجرای میثاقی به تحلیل مسابقات لیگ برتر پرداخت. این بخش را نمی بیند. از همه مهمتر برنامه شب فوتبال در شبکه ورزش به تحلیل مسابقات لیگ برتر نیز می پردازد.

علیرغم اظهارات رئیس جدید سازمان و صدا و سیما، به نظر می رسد زمینه برای بازگشت عادل فردوسی پور به تلویزیون مهیا نشده است، زیرا در غیر این صورت او حداقل مسابقات لیگ برتر و مسابقات خارجی را از شبکه سه اعلام می کرد و کانال های دیگر

به نظر می رسد عادل فردوسی پور چندان تمایلی به گزارش در چنین شرایطی نداشته باشد.

  چند درصد از جوانان ایرانی معتاد هستند؟

دیدگاهتان را بنویسید