خورشید گرفتگی در آسمان تاریک ایران!

در حالی که پدیده خورشید گرفتگی در 20 اردیبهشت ماه سال جاری رخ می دهد، این پدیده در ایران دیده نمی شود و در کشور ما با تاریکی آسمان رخ می دهد.

مهندس مسعود عتیگی، مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران، خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی را از جمله رویدادهای مورد توجه رصدگران آماتور به ویژه عکاسان نجومی دانست و گفت: سالانه 2 تا 5 خسوف وجود دارد، اما تعداد کمی از آنها قادر به انجام آن هستند. تماشای این پدیده جذاب آسمانی

وی ادامه داد: روز شنبه 9 اردیبهشت ماه گرفتگی جزئی رخ می دهد که در قسمت کوچکی از قطب جنوب و نیمه جنوبی آمریکای جنوبی و همچنین در اقیانوس آرام قابل مشاهده است اما متاسفانه در ایران دیده نمی شود. “

عتیقی خاطرنشان کرد: ماه گرفتگی از ساعت 18:45 به وقت محلی آغاز و تا ساعت 22:38 به وقت گرینویچ پایان می یابد.

مدیرعامل انجمن نجوم آماتوری ایران با اشاره به جزئیات این پدیده نجومی توضیح داد: زمانی که ماه گرفتگی بین زمین و خورشید قرار می گیرد، ماه نور خورشید را خنک می کند و سایه کوچک ماه بر قسمت هایی از ماه می افتد. زمین.

شکل ماه گرفتگی

هندسه کسوف

وی افزود: ماه گرفتگی یا گرفتگی در انواع «جزئی»، «کامل»، «حلقه ای شکل» و «حلقه کلی» با توجه به سطح پوشش ماه رخ می دهد و مشخص است که ماه گرفتگی در زمان ماه نو رخ داده است. . اما در ابتدای هر ماه قمری به دلایل علمی ماه گرفتگی نداریم.

آتیچی یادآور شد: فاصله تکرار هر ماه گرفتگی ساروس (دوره) نامیده می شود و حدود 18 سال و 11 روز و 8 ساعت است. اما همانطور که اشاره کردیم، هر سال حداقل دو گرفت و به ندرت حداکثر پنج خورشید گرفتگی رخ می دهد که متعلق به ساروهای مختلف است.

  روانشناسی ارسال کنندگان پیام های تبریک نوروزی!

وی معتقد است خورشید گرفتگی 20 اردیبهشت امسال متعلق به ساروس 119 و شصت و ششمین خورشیدگرفتگی از 71 خورشید گرفتگی در آن دوره است.

مدیرعامل انجمن نجوم آماتوری ایران با تاکید بر اینکه در این ماه گرفتگی خورشید در صورت فلکی بره (پوشیدن) قرار دارد، گفت: برای رصد ماه گرفتگی باید از عینک آفتابی و فیلتر (فیلتر) مخصوص و استاندارد استفاده کرد. ) مخصوصاً در انواع مایلار و شیشه که برای تجهیزات نظارت و عکاسی استفاده می شود یافت می شود.

آتیچی گفت: دیدن مستقیم خورشید برای چشم ها بسیار خطرناک است.

دیدگاهتان را بنویسید