خودروی 300 میلیون تومانی دیگر لوکس محسوب نمی شود

محمد صفایی با اشاره به تعریف خودروی نامتعارف در قانون بیمه، تاکید کرد که حتما باید انجام شود. قیمت خودرو و تعرفه بیمه باید بازنگری شود، اعلام کرد: امروز ماشین 300 میلیون تومان یک چیز دیگر یک ماشین لوکس حساب نمیشه؛ بر این اساس، هم قیمت خودرو و هم نرخ بیمه باید بازنگری شود.

وی با بیان اینکه «به طور معمول دولت باید در این زمینه لایحه ای ارائه کند»، خاطرنشان کرد: اگر دولت لایحه ای برای تغییر تعریف خودروی غیر متعارف در قانون بیمه به مجلس ارائه نکند، ناگزیر به ارائه لایحه هستیم. طرحی در این زمینه خودمان.

خودروی 300 میلیون تومانی دیگر لوکس محسوب نمی شود

  ایلان ماسک یک توییت جنجالی دیگر منتشر کرد

دیدگاهتان را بنویسید