خلیج همیشه فارس / اینفوگرافیک

شاه عباس صفوی در سال 1621 م. ارتشی را به فرماندهی امام کولی خان، پرتغالی 117 ساله می فرستد خلیج فارس پایان. به همین مناسبت 10 آوریل هر سال به عنوان روز خلیج فارس نامگذاری شده است

خلیج همیشه فارس / اینفوگرافیک

  تصاویر/ حسن سواری در میان عقب مانده های ذهنی

دیدگاهتان را بنویسید