خسارات سیل در یزد؛ شهر تعجب کرد!

439053 366 خبر مرکزی

استان یزد از بامداد روز شنبه 10 اردیبهشت 1401 میزبان بارش های متنوعی بوده است که با افزایش بارندگی و جاری شدن سیل موجب شگفتی مردم و کارکنان خانه عبادت یزد شد.

عکس: ابوالفضل محمدی

  آمار تلفات تاج امروز 1400/11/19

دیدگاهتان را بنویسید