خبر مهم یارانه نان

احسان هندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در حساب کاربری خود نوشت:

وقتی «وقتی طرح اطلاعاتی ارائه می دهید یارانه اجرای طرح «نان سنتی» که از هفته جاری در برخی استان ها آغاز می شود را دولت به ما واگذار کرده است.

1 قیمت نان افزایش نمی یابد.

2. تعدیل قیمت آرد باعث کاهش قاچاق می شود.

3. در ازای فروش نان، یارانه به حساب نانوا واریز می شود. “

یارانه نان به حساب نانوا واریز می شود

  سوزاندن طبقه متوسط

دیدگاهتان را بنویسید