خبر مهم طرح حفاظت از فضای مجازی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نامه ای خواستار زمان بیشتر برای اصلاح و بررسی طرح حفاظت از فضای مجازی شد.

در متن این نامه از کاهش سرمایه اجتماعی نهادی، ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به خطر افتادن امنیت سرمایه‌گذاری، دخالت بیش از حد در ابعاد مختلف زندگی مردم، تشویق نخبگان به مهاجرت، ابهام و عدم شفافیت در مقررات و روند قانونگذاری … به عنوان نواقص جدی در این طرح ذکر شده است.

این طرح دو هفته پیش پس از رئیس مجلس برای اصلاح به پژوهشگاه بازگردانده شد. گفته می شود مشکلات مربوط به اینستاگرام و پلتفرم های پرطرفدار تغییرات جدی در پیش نویس پیشنهادات پیشنهادی ایجاد کرده است.

  خبر مهم از احتمال توافق در جریان مذاکرات وین

دیدگاهتان را بنویسید