خبر مهم برای شناسنامه بازنشستگان

علی دهگان کیا، رئیس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی استان تهران گفت: هنوز تعداد مستمری بگیران عیدی مشخص نشده است و سال گذشته در عیدی یک ماه حقوق دریافت کردند.

به گفته رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، همسان سازی حقوق بازنشستگان در دو مرحله انجام شد، اما کانون بازنشستگان آگاه است که حداقل مستمری بگیران تامین اجتماعی همچنان مستمری ناچیز دریافت می کنند و از مطالبات آنها غافل نمی شوند. .

وی افزود: حقوق مستمری بگیران بیمه باید حداقل بین 10 میلیون تا 11 میلیون تن باشد تا بتوانند در شرایط فعلی اقتصادی، گرانی مسکن و… امرار معاش کنند اما حداقل حقوق اجتماعی با سابقه 30. اکنون 4 میلیون و 200 هزار تن است و با سابقه 35 ساله 4 میلیون و 500 هزار تن دریافت می کند و این خلأ در سال های اخیر ایجاد شده است.

آیا افزایش دو ساله سن بازنشستگی اجرا می شود؟

رئیس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی استان تهران افزود: افزایش دو ساله سن بازنشستگی در کمیسیون اجتماعی مجلس رد شده و احتمالاً در جلسه علنی دادگاه رد خواهد شد. این قطعنامه رد خواهد شد.»

  نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش به زودی اعلام می شود

دیدگاهتان را بنویسید