خبرهای خوب در راه است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: خدای نکرده در روزهای آینده اخبار بهتری در زمینه خنثی سازی تحریم ها منتشر شود.

سعید حاطب زاده با بیان اینکه طی تعامل و همکاری با کشورهای همسایه گشایش هایی در حوزه پولی و بانکی ایجاد شد و این موضوع در حال پیگیری است، گفت: اتفاقا در روزهای آینده اخبار بهتری در زمینه خنثی سازی به گوش خواهد رسید. تحریم ها. “

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به نشست 5 روزه سفرای ایران در کشورهای همسایه در تهران گفت: به موازات مذاکرات وین برای لغو و لغو تحریم ها، موضوع خنثی سازی تحریم ها را نیز مطرح می کنیم.

وی با اشاره به سیاست خارجی دولت سیزدهم مبنی بر گسترش تعامل و همکاری با کشورهای همسایه، گفت: قرار است رئیس جمهور به کشورهای همسایه سفر کند و به زودی روسای جمهور برخی کشورهای همسایه از جمله رئیس جمهور ترکیه به تهران سفر خواهند کرد. “آنها این کار را خواهند کرد.

دیپلمات ارشد کشورمان همچنین با بیان اینکه در وزارت امور خارجه برنامه ریزی کردیم تا نقشه راه و سند 20 ساله همکاری با کشورهای بزرگ همسایه داشته باشیم، در این زمینه گفت: اقدامات لازم را برای مذاکره انجام می دهیم.

حاتب زاده گفت: وزارت امور خارجه به تعهدات خود در زمینه دیپلماسی اقتصادی و تسهیل تجارت خارجی از جمله در همکاری با کشورهای همسایه عمل می کند و برنامه های وی در این راستا است. در کشور اقتصاد وجود دارد و سایر سازمان های ذیربط باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

  با وجود بارندگی، خشکسالی در کشور ادامه دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید