حوالی افطار در محله افسریه و بازار

438921 386 خبر مرکزی

ایستگاه های صلواتی و مغازه های فروش آش و هلیوم در ماه رمضان جزء جدایی ناپذیر محله های تهران هستند. جاهایی که شهر حال و هوای رمضانی خود را از آنها می آورد.

عکس: مجید کاهی

  آیا زمین با طناب های کیهانی آویزان است؟

دیدگاهتان را بنویسید