حمله چاقو و قمه به قهرمان بوکس ایران!

به گفته هادی راوشی، مربی این بوکسور فردیسی، تعدادی ناشناس به ابوالفضل امینی قهرمان بوکس حمله کرده و او را با قمه و چاقو مورد ضرب و شتم قرار دادند.

منبع: نیوز

  رضا عطاران; او مردی است که شبیه مار است!

دیدگاهتان را بنویسید