حمله وحشیانه یک فیل عصبانی به ماشینی در آفریقای جنوبی

423493 307 خبر مرکزی

عکس های یک فیل عصبانی در حال واژگونی یک خودروی خانوادگی در آفریقای جنوبی و مردم حاضر در صحنه را ببینید:

کد ویدیو