حضور در میدان میوه و تره بار تهران / گزارش تصویری

%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87+%D9%88+%D8%AA%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 خبر مرکزی

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان صبح امروز (جمعه) در میدان میوه و تره بار بهمن تهران حضور یافت و با مردم گفت و گو کرد.
  لیمو و معجزاتی که به آنها شک نمی کنید

دیدگاهتان را بنویسید