حضور دانش آموزان واکسینه نشده در کلاس ممنوع!

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم گفت: دانشجویان واکسینه نشده اجازه حضور در دانشگاه را ندارند، دانشگاه ها باید نسبت به واکسینه شدن دانشجویان اطمینان حاصل کنند.

محمدرضا آخانچیان درباره ابلاغیه وزارت علوم به دانشگاه‌ها برای جلوگیری از حضور دانشجویان واکسینه نشده در دانشگاه‌ها، گفت: وزارت علوم دانشگاه‌ها را موظف کرد که جامعه دانشگاهی از جمله دانشجویان را واکسینه کنند و سپس به آنها اجازه حضور دادند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم یادآور شد: به عبارتی دانشجوی واکسینه نشده اجازه حضور در دانشگاه را ندارد.

علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزیر علوم نیز گفت: در مصوبه ستاد کرونا وزارت علوم مقرر شده است که دانشجویان ورودی به دانشگاه حتماً واکسینه شوند.

وی ادامه داد: در نامه های ارسالی به دانشگاه ها بر این موضوع تاکید شده و دانشگاه ها موظف هستند به آن عمل کنند.

علاوه بر دانشگاه فنی و حرفه ای و برخی از دانشگاه های غیرانتفاعی از 15 آبان ماه دوره های عملی خود را با حضور کامل دانشجویان و دانشگاه عالی علمی کاربردی آغاز کرد.

  هواشناسی ایران امروز ۱۴۰۱/۱۵۱

دیدگاهتان را بنویسید