حرکت متناقض کارشناس صدا و سیما; برای زخم دیابت پماد بخورید!

طبق برنامه پخش شده از صدا و سیما، مهمان برنامه مرهمی را نوشید که برای درمان زخم دیابت و ذات الریه اختراع کرده بود.

گفت پوست شما این پماد را آزاد نمی کند پس پماد را می توان به صورت خوراکی و بدون عوارض مصرف کرد. وی همچنین مدعی است که هر مرهم یا دارویی تنها زمانی می تواند در تسکین زخم و درد مؤثر باشد که بتوان آن را مصرف کرد. چنین ادعایی هنوز توسط هیچ منبع معتبر علمی و پزشکی تایید نشده است.

  بزرگترین بانک آمریکا: ما برای اقتصاد روسیه اشتباه کردیم

دیدگاهتان را بنویسید