حداکثر مبلغ قبض برق چقدر است؟

سخنگوی صنعت برق گفت: خوشبختانه بیش از 85 درصد قبوض برق زیر 30 هزار تن است و بیشتر قبوض برق که تصادفی است بیش از 10 میلیون تن است که البته استثنا و کمتر از 2 درصد است. مشترکان قبض بیشتری دارند.«700000 تن می پردازند.

مصطفی رجبی مشهدی با تاکید بر اینکه سازوکاری باید در نظر گرفته شود تا مشترکان نسبت به مصرف برق حساس شوند، گفت: البته در حال حاضر بیش از 85 درصد مشترکان قبض برق زیر 30 هزار تن را پرداخت می کنند.

وی با بیان اینکه 15 درصد باقیمانده که در مجموع معادل 85 درصد مشترکان است، مصرف برق دارند که نشان دهنده اهمیت لزوم برخورد با این دسته از مشترکان است، گفت: مصرف کنندگان نسبت به این مهم حساسیت بیشتری دارند.

وی با اشاره به برنامه دولت برای افزایش تعرفه مشترکان بالارده و حتی وصول هزینه های آنها، گفت: در حال حاضر هیچ مصوبه ای برای افزایش قیمت از سوی هیات وزیران وجود ندارد و طبق تعرفه فعلی هر سال 7 درصد افزایش قیمت داشته است. از اردیبهشت ماه «پر مصرف 16 درصد به این میزان اضافه می شود، این طرح در انتظار تصویب هیأت وزیران است و با تصویب اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر درصد هزینه برق مشترکان در مدل مصرفی حدود 80 تن در کیلووات ساعت برآورد می شود که سهم مصرف در این بخش حدود 40 میلیارد کیلووات ساعت است، گفت: در مقابل سرعت مصرف پرمصرف حدود 2.5 برابر با این رقم است و به 250 تن در کیلووات ساعت می رسد.

  طراحی کاتالوگ Society 24

به گفته وی، قیمت برق مشترکان در طرح مصرف حدود 80 تن در هر کیلووات ساعت و سهم مصرف در این بخش حدود 40 میلیارد کیلووات ساعت است. از سوی دیگر، درصد مشترکان پرمصرف حدود 2.5 برابر این رقم است و به 250 تن در کیلووات ساعت می رسد.

به گفته وی، پس از بند «ی» تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 اصلاح تعرفه های مشترکان داخلی، مراحل کارشناسی طرحی به پایان رسیده است که در صورت تصویب هیأت وزیران، یارانه برق پرداختی کاهش می یابد. به این گروه از مشترکین .مصرف به بهای تمام شده محاسبه خواهد شد.

وی با بیان اینکه رفتار مصرف کننده مشترکان رده بالا به گونه ای است که در برخی مواقع بین 15 تا 20 برابر مشترکان پایین رده برق مصرف می کنند، گفت: و تاثیر مخرب آن کل کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید