جنگ ما با آمریکا برای همیشه ادامه دارد

رئیس «ملا هبت الله آخوندزاده». طالبان با حضور در جمع بزرگ علما و بزرگان قومی در کابل وی تصریح کرد: جنگ با آمریکا ایدئولوژیک بود و این جنگ تا قیامت ادامه خواهد داشت.

آخوندزاده گفت: جنگ. آمریکا نه به خاطر زمین و هوا بلکه به خاطر نظریات و اعتقادات ما بود و تا قیامت ادامه خواهد داشت و در تعارض اسلام و کفر نه امکان صلح وجود دارد و نه وجود خواهد داشت. صلح، و هیچ چیز مانند آن ممکن نیست.

وی با بیان اینکه اگر حکومت طالبان شریعت اسلامی را اجرا کند، کشورهای جهان واکنش نشان خواهند داد، افزود: هدف ما رضایت خداوند است. خواسته های دنیا که خدا را خشنود می کند، پذیرفته نیست.

رهبر طالبان

رهبر طالبان خطاب به شرکت کنندگان در این نشست گفت: مردم انتظار دارند که شعارهایی که در زمان جهاد داده شده محقق شود. عدل دلیل بر بقای حکومت است، اگر عدالت نباشد ظلم پیش می آید و حکومت ظلم زنده نمی ماند.

آخوندزاده تصریح کرد: شریعت اسلام به دو صورت قابل اجرا است، اول با وجود حاکمان مقتدر و دوم با همکاری و همراهی علما. عدالت باید عدالت حضرت علی (ع) باشد که با یهودی به دادگاه رفت. هیچ بی گناهی نباید در زندان بخوابد، عدالت چیزی است که بقای یک حکومت را تضمین می کند.

وی با تاکید بر لزوم برقراری امنیت ادامه داد: اگر در بدنه دولت امنیت وجود نداشته باشد و در ادارات همنشینی، قوم گرایی و زبان گرایی وجود داشته باشد، امنیت نیست و در چند روز دیگر دولت از بین می رود و هدف یکی از این کارها تامین منافع عده ای مانند دولت است.

  استقرار نیروهای بلاروس در مناطق مرزی با اوکراین

رهبر طالبان با بیان اینکه هدف اصلی طالبان برقراری «امنیت، صلح، زندگی مسالمت آمیز و پیشرفت تحت لوای نظام اسلامی» است، افزود: شریعت ضامن حفظ همه ارزش هاست، اگر شریعت بود، امنیت، آزادی، نظام اسلامی و همه چیز ادامه خواهد داشت. خداوند متعال او را رحمت خواهد کرد.

آخوندزاده با اشاره به کشته شدن نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، آنها را هدف قرار ندادند و گفت: با وجود اینکه در کنار متجاوزان بودند، همیشه به آنها گفته می شد که بیایید، اسلحه خود را بگذارید و از بیگانگان علیه دین و کشور خود حمایت کنید. بر

و افزود: ما هرگز قصد جنگ با افغانها را نداشتیم که هم پیمانان متجاوزان بودند، با آنها وارد جنگ شدیم زیرا آنها خود را از کفار حفظ کرده بودند.

دیدگاهتان را بنویسید