جزئیات یک دختر نخبه اهوازی که در حین عمل زیبایی به کما می رود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به تشریح وضعیت اخیر یک دختر جوان نخبه اهوازی که بر اثر عمل جراحی زیبایی به کما رفته بود، گفت.

وی در خصوص آخرین وضعیت دختر 19 ساله اهوازی که در حین عمل زیبایی به کما رفت، گفت: وضعیت بیمار همچنان وخیم است و وضعیت بالینی خوبی ندارد. وی با تنفس مکانیکی در بیمارستان امام خمینی بستری شد.

وی افزود: با توجه به اینکه ایست قلبی خارج از بیمارستان اتفاق افتاده و احیای قلبی ریوی انجام شده و بیمار بعدا به بیمارستان منتقل شده است، متاسفانه اکنون شانس کمی دارد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان اینکه این دارو برای جراحی زیبایی در مطب به این دختر 19 ساله تزریق شد، گفت: کمیسیونی در این خصوص تشکیل شده و موضوع به دلیل عارضه دارویی و دریافت دوز بالاتر دارو.

این بیمار جوان اهوازی نخبه کنکور سراسری بود.

  آغاز طرح فروش فوری نیسان آبی سایپا

دیدگاهتان را بنویسید