جزئیات کنکور سراسری 1401 اعلام شد

معاون آزمون های سازمان سنجش گفت: 1401 آزمون پنجاه و دومین آزمون ورودی کشور، 41 آزمون بعد از انقلاب و 11 آزمون قبل از انقلاب برگزار شده است.

مروتی گفت: یک میلیون و 489 هزار و 220 داوطلب در کنکور سراسری هزار و 401 شرکت می کنند. کنکور 8 تا 11 تیرماه برگزار می شود و نسبت به سال گذشته 121 هزار و 166 نفر افزایش داشته ایم.

به گفته وی، این آزمون در 417 شهر کشور و 17 حوزه در 15 کشور خارجی برگزار می شود. در مجموع 598 حوزه در 417 شهرستان برگزار و در نهایت 615 کنکور سراسری برگزار می شود.

مروتی گفت: برای کنکور سراسری 1401 2 هزار و 911 زیرمجموعه داریم و کارت ورود به جلسه کنکور پنجشنبه 5 تیرماه بر روی سایت سازمان قرار می گیرد. برخی از متقاضیانی که 2 تا 3 رشته را انتخاب کرده اند باید همان تعداد کارت دریافت کنند.

معاون آزمون های سازمان سنجش گفت: آزمون رشته های هنری صبح روز چهارشنبه 8 تیرماه، آزمون های ریاضی و علوم انسانی 8 تیرماه، آزمون های تجربی 10 تیرماه و آزمون های تجربی 9 تیرماه برگزار می شود. امتحانات زبان خارجی 31 تیرماه برگزار می شود.

به گفته مروتی، 145 هزار و 615 داوطلب در گروه ریاضی و فناوری، 574 هزار و 751 داوطلب در گروه آزمایشی و 412 هزار و 525 داوطلب در گروه علوم انسانی شرکت کردند.

وی گفت: تعداد داوطلبان برای افراد افزایش یافته و به تعداد داوطلبان رشته تجربی نزدیک می شود. 161378 شرکت کننده در گروه هنر و 194951 داوطلب در زبان های خارجی داریم. برای کنکور سراسری 915041 داوطلب زن و 574179 داوطلب مرد داریم.

  13 نشانه شوهر خودشیفته

وی گفت: 61 درصد بانوان و 39 درصد آقایان در کنکور سراسری 1401 شرکت می کنند.

مروتی گفت: مراحل آزمون از ساعت 8 صبح آغاز و درب تمامی حوزه ها از ساعت 7:30 صبح بسته می شود. بنابراین داوطلبان باید به موقع در حوزه امتحانی به خصوص در شهرهای بزرگ حضور داشته باشند.

وی گفت: تعداد پاسخ های کنکور مهمترین تغییر در کنکور است. ما یک دفترچه مشترک و یک پاسخنامه مشترک شامل 100 سوال و شامل 25 سوال به زبان عربی، 25 سوال به زبان فارسی، 25 سوال به زبان انگلیسی و 25 سوال بین دینی خواهیم داشت که داوطلبان 75 دقیقه فرصت پاسخگویی به آنها و پس از تکمیل دفترچه همراه دارند. از داوطلبان دریافت خواهد شد.

معاون آزمون های سازمان سنجش گفت: 160 سوال مختص گروه هنر است و داوطلب 165 دقیقه وقت دارد. گروه ریاضی که آزمون آن 9 تیرماه برگزار می شود دارای 100 سوال عمومی در 75 دقیقه و دفترچه ویژه شماره دو با 50 سوال ریاضی و 80 دقیقه زمان می باشد. بروشور شماره 3 فیزیک با 40 سوال و شیمی 30 سوال با 80 دقیقه خواهد بود. بنابراین ریاضیدانان در کنکور 3 کتاب با 3 پاسخ دریافت خواهند کرد.

مروتی گفت: گروه انسانی نیز مانند سایر گروه ها دارای یک جزوه عمومی 100 سوالی و 75 دقیقه ای و دو جزوه اختصاصی با 20 سوال ریاضی، 15 سوال در اقتصاد، 30 سوال زبان و ادبیات فارسی و 20 سوال اجتماعی خواهد بود. در بروشور شماره دو 90 سوال، 20 سوال عربی، 15 سوال تاریخ، 15 سوال جغرافیا، 20 سوال فلسفه و منطق و 20 سوال روانشناسی در 80 دقیقه وجود دارد.

  حیاط هتل عباسی اصفهان

وی گفت: آزمون ورودی گروه علوم تجربی صبح روز جمعه با بیشترین تعداد داوطلبان برگزار می شود و دفترچه مشترک با 100 سوال با 75 دقیقه در اختیار داوطلبان قرار می گیرد. بروشور اول شامل 30 سوال ریاضی، 50 سوال زیست شناسی 90 دقیقه ای و بروشور 3 با 30 سوال فیزیک، 35 سوال شیمی و 20 سوال زمین شناسی 90 دقیقه ای می باشد.

مروتی گفت: داوطلبانی که در گروه علوم تجربی پرستار انتخاب کرده اند نیز جزوه 4 گانه با 25 سوال برای 20 سوال دریافت می کنند. وی گفت: گروه زبان به 100 سوال عمومی در کتاب مشترک پاسخ خواهد داد و کتاب شماره دو 105 دقیقه برای آنها و شامل 70 سوال خارجی است.

دیدگاهتان را بنویسید