جزئیات اجرای الگوی «تامین مالی اسلامی» توسط بانک رفاه کارگران

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: در راستای ایجاد اشتغال و ایجاد رونق اقتصادی، الگوی مالی اسلامی برای اولین بار در کشور توسط بانک رفاه اجرا می شود.

جزئیات کاربرد مدل

بر اساس گزارش ها زمان اخبار دکتر اسماعیل اللهانی در حاشیه بازدید از شعبه مرکزی اسلام شهر با اشاره به روابط عمومی بانک رفاه کارگران، افزود: این مدل در 7 استان با بیکاری بالا و پس از حذف احتمالی به صورت آزمایشی در حال اجراست. مشکلات، اجرای سمت او اقدام خواهد کرد.
وی افزود: به زودی با دعوت از استانداران 7 استان و تبیین سازوکار و روند الگوی اسلامی تامین مالی از بانک رفاه کارگران، عملیات اجرایی در قالب مشارکت مردمی رسما آغاز می شود. “
دکتر علاقگانی با بیان اینکه مدل «مالی اسلامی» برای اولین بار در کشور اجرا می شود، گفت: کارگروه مشخصی برای به درستی و استانداردسازی این مدل در بانک رفاه کارگران تشکیل شده است تا ابعاد مختلف کار بررسی شود. ارائه الگوی اجرایی برای ارتقای پویایی و شفافیت است.
وی با بیان اینکه مشارکت کنندگان در الگوی تامین مالی اسلامی بانک رفاه کارگران در سود و زیان پروژه ها سهیم هستند، افزود: برای اجرای صحیح این مدل با تعدادی از دانشمندان بزرگ مکاتبه کرده ایم و نظرات را برای اجرای آن جمع آوری کرده ایم. “به ربا مشکوک نیست.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: با تامین سرمایه، اشتغال، تکمیل بلوک های نیمه تمام و ساخت بلوک های جدید در قالب الگوی تامین مالی اسلامی بانک رفاه، کشور رونق اقتصادی و توسعه پایدار و اشتغال را شاهد خواهیم بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید