جذب پزشکان ایرانی به امارات با حقوق 350 میلیونی

شیخ سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: کرامت انسانی مهم است و ما نگاه بیرونی و درونی به نظام داریم و ما پزشکان به فکر مردم و جامعه پزشکی هستیم و بیمار داریم. در خانواده می نشینند و نگاه متفاوتی به ویزیت دکتر دارند و همه پزشکان مثل بقیه نیستند.

سخنگوی کمیته بهداشت و درمان مجلس گفت: امارات ماهانه 250 میلیون تن به پزشکان ایرانی پیشنهاد می کند تا به مرکز بهداشتی در منطقه تبدیل شود و پزشکان از ایران تامین شود.

شیخ سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: کرامت انسانی مهم است و ما نگاه بیرونی و درونی به نظام داریم و ما پزشکان به فکر مردم و جامعه پزشکی هستیم و بیمار داریم. در خانواده می نشینند و نگاه متفاوتی به ویزیت دکتر دارند و همه پزشکان مثل بقیه نیستند.

وی ادامه داد: هنوز در برخی از تخصص ها مشکل داریم و وزارت بهداشت برخی از تخصص ها را به رسمیت نمی شناسد، در حالی که امارات با زندگی مجلل خود و خودروی لندکروز به من پیشنهاد ساخت کلینیک در رشته تخصصی خود را داد و من چون من فرزند شهید هستم، در کشور خودم ماندم، اما بروید ببینید چند عنوان پزشکی از هم دوره ای های من در ایران باقی مانده است.

شیخ گفت: ماهانه 250 میلیون تن در امارات به پزشکان ایرانی برای تبدیل شدن به یک مرکز بهداشتی در منطقه و ارائه پزشک از ایران و جذب مادران شیرده و کودکان پزشکی ایرانی بدون آزمون زبان پیشنهاد می شود.

  تاج در ایران بازداشت شد؟!

دیدگاهتان را بنویسید