جدیدترین رنگ تاج کشور

بر اساس آخرین اخبار و گزارش وزارت بهداشت (9 اردیبهشت 1401) رنگ قرمز از نقشه تاج ایران حذف شده است. تهران چه رنگیه؟

به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، تا هفته گذشته دو شهر کشور در وضعیت قرمز قرار داشتند. همچنین 48 شهر نارنجی، 323 شهر در رنگ زرد و 75 شهر در رنگ آبی بودند.

به گزارش روز جمعه 9 اردیبهشت 1401 وزارت بهداشت، وضعیت رنگ شهرهای تاج به شرح زیر است: در حال حاضر 33 شهر نارنجی، 321 شهر زرد و 94 شهر آبی وجود دارد.

شهر تهران همچنان زرد است.

رنگ آمیزی تاج کشور

  بهترین زمان برای نوشیدن شیر؛ صبح یا عصر؟!

دیدگاهتان را بنویسید