جدیدترین رنگ آمیزی تاج کشور

بر اساس جدیدترین رنگبندی تاج که توسط اپلیکیشن ماسک منتشر شده است، هیچ منطقه قرمز و نارنجی در کشور وجود ندارد و 53 منطقه زرد و 395 منطقه به رنگ آبی کرونر هستند.

برای اولین بار تعداد شهرهای قرمز و نارنجی در تاج به صفر رسید. همانطور که کشور به طور کامل از پنجمین صعود تاج عبور می کند، هیچ شهری قرمز و نارنجی نیست.

با این حال، با توجه به گسترش سویه Amicron (تاج آفریقای جنوبی) در بیش از 80 کشور، مراقبت های بهداشتی هنوز ضروری است.

آخرین آمار رنگ آمیزی

شهر صفر قرمز
شهر صفر نارنجی
53 شهر زرد
395 شهر آبی

 رنگ آمیزی عروق کرونر

  پروانه نمایش «لمینور» اثر داریوش مهرجویی صادر شد

دیدگاهتان را بنویسید