جدیدترین رنگبندی تاج شهرهای کشور

با توجه به آخرین تغییرات رنگبندی شهرهای کشور که از 12 دی ماه اعمال می شود؛ هیچ شهری در رنگ قرمز و نارنجی نیست، اما با گسترش سویه Omicron در سراسر جهان، مراقبت های بهداشتی باید ادامه یابد. این طرح رنگی تاج کشور فقط بر اساس روند بستری است.

رنگ آمیزی کرونری شهرها

  پاک کردن لکه وایتکس از روی لباس با 3 روش کاربردی!

دیدگاهتان را بنویسید