جدیدترین رنگبندی تاج در ایران

اپلیکیشن ماسک جدیدترین رنگ بندی شهرهای کشور را بر اساس میزان خطرپذیری تاج اعلام کرد و بر این اساس هیچ شهری به رنگ قرمز و نارنجی نیست.

با توجه به آخرین تغییرات نقشه رنگی شهرهای کشور که از 25 دی ماه اعمال می شود و صرفا بر اساس مراحل بستری می باشد. هیچ شهری قرمز و نارنجی نیست. آبی هنوز رنگ اکثر شهرهای کشور است.

جدیدترین رنگبندی تاج در ایران

  مخالفت دبیر ستاد عمرو با مروفو با فعالیت یک مربی خارجی در ایران

دیدگاهتان را بنویسید