تهران چهارمین شهر گران دنیا از نظر قیمت مسکن است

بر اساس آمار پایگاه اینترنتی numbeo که 486 شهر بزرگ کشورهای مختلف را از نظر نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار یا شاخص دسترسی به مسکن رتبه بندی کرده است، در نیمه اول سال 2021 در میان 486 شهر، دمشق، سوریه با شاخص از 92. 6 رتبه اول کمترین قدرت خرید را برای شهروندان خود دارند.

پس از دمشق جنگ زده، آکرا غنا با امتیاز 68.3 در رتبه دوم، پکن چین با امتیاز 49.8 در رتبه سوم و تهران با کمترین قدرت خرید در جهان با امتیاز 48.4 خانوار در رتبه 48 قرار دارند.

قیمت مسکن در شهرهای مختلف دنیا

منبع: دانشمندان

  بهبود تولید و افزایش سهم بازار به منظور حمایت از رونق اقتصادی کشور

دیدگاهتان را بنویسید