تفل به حافظ در 5 مرداد 1401

فال با آثار ادبی یکی از باورهای قدیمی این کشور است. با گذشت زمان، ساکنان این دیار به نویسندگانی مراجعه می کردند که گمان می کردند از کلام حق بهره می برند.

با گذشت زمان اما در فرهنگ عامه ما فقط حافظ باقی مانده است.

Zahn دوست عزیز ممنون که شکایت کردی
اگر به عشق علاقه دارید این داستان را بشنوید
بدون پرداخت بود و من برای هر لطفی که انجام دادم سپاسگزار بودم
پروردگارا به هیچ کس بی خیال خدمت نکن
هیچ کس نمی تواند لب تشنه را کبود کند
همانطور که بود، اما دانشمندان این استان را ترک کردند
در زلف، به عنوان کمند دل
سرهایی که بینی بریده دارند بی گناه هستند
چشمان شما باعث شد ما لبخند بزنیم و شما آن را دوست دارید
از خونریزی حمایت نکنید
در آن شب تاریک گم شدم
گل رز جهت دار از گوشه ای بیرون می آید
هر جا می رفتم جز ترس چیزی بیشتر نمی شد
زنهار از این صحرای وین راه بی پایانی از آفتاب خوب در من می جوشد
مرا یک ساعت در سایه مراقبت ببر
این جاده کجا می تواند بسته شود؟
در ابتدا بیش از 100000 خانه وجود دارد
حتی اگر آب مرا هم بگیری، تو را رها نمی کنم
بهتر از خبیب که مدعی تمکین است
عشقت به فریاد تو به سن حافظ برسد
تلاوت قرآن در چهارده روایت

شرح کلمه: خونریزی: قاتل /شروع: تا ابتدای کسر اول /حبیب: بر فتح اول معشوق.

یک تعبیر عرفانی

در کنار تشکر از دوستم از او شکایتی هم دارم. اگر معنی عشق را می دانید به این داستان گوش دهید. محبوس شدگان وادی طلاب به دلیل فرار از یار راه ارتباطی خود را از دست داده اند. اما به دلیل سوزاندن عشق در وجودشان، خود را در وادی واقعی می یابند و با وجود اینکه در این راه چیزهای زیادی از دوست خود می گیرند، هرگز از ارتباط با او دست نمی کشند.

  پرداخت یارانه جدید به مردم برای افزایش قیمت آرد

تفسیر شعر

راز دلت را به کسی نگو! سعی کنید در زندگی انسان صادق باشید. اتفاقاتی برای شما افتاده است که شما را آزار می دهد، اما امید همیشه در شما زنده است و دنیا به میل شما خواهد بود. به خواست خدا

دیدگاهتان را بنویسید