تغییر ساعت کاری بانک های خصوصی

ساعات کار جدید کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی تا پایان شهریور ماه اعلام شد.

محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها گفت: زمان پذیرش مشتری در بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از تاریخ 1401.02.14 لغایت 1401.06.31 از ساعت 7:30 الی ساعت 14:00 و تا ساعت 14:30 برای کارکنان خواهد بود.

وی افزود: همچنین این روزها پذیرایی از مراجعین در روز پنجشنبه از ساعت 7:30 الی 12:30 و برای کارکنان ساعت 13:00 است.

  پرداخت وام مسکن بدون نیاز به سپرده و اوراق

دیدگاهتان را بنویسید