تعداد کشته شدگان از تاج باز هم صفر شد

بهرام عینولا وزیر بهداشت ایران را یکی از موفق ترین کشورها در مبارزه با این کشور دانست ویروس کرونا «به همین دلیل است. وی بیان کرد: یک هفته است که تعداد فوتی های تاج و تخت تک رقمی و تعداد مراجعین کاهش یافته است.

وی گفت: ما نباید فکر کنیم که تاج به پایان رسیده است.

تعداد کشته شدگان از تاج باز هم صفر شد

عین اللهی با بیان اینکه با تلاش محققان در کشور شش مرکز تولید واکسن فعال شده است گفت: به مردم توصیه می شود نوبت سوم واکسن را تزریق کنند. برخی خدمات دولتی با واکسیناسیون انجام می شود و مردم برای حضور در مراسم اربعین باید دو نوبت واکسن دریافت کنند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه واکسیناسیون عروق کرونر سال‌ها ادامه خواهد داشت، گفت: امیدواریم این بیماری از یک بیماری همه‌گیر به یک بیماری عادی تبدیل شود.

  6 قاتل اصلی کلسیم در بدن

دیدگاهتان را بنویسید